Informacija unijos nariams turintiems paskolas

Ernesta RamaškaitėGerbiami klientai, 

 

Informuojame, kad šiuo metu Kauno kredito unija vykdo naujos paskolų administravimo informacinės sistemos diegimą. Diegimo metu pastebėta sistemos veikimo netikslumų atliekant įmokų, sumokėtų anksčiau nei paskolos grąžinimo grafike numatytas terminas, užskaitymą (paskolos grąžinimas anksčiau nustatyto termino). 

 

Nustatyti netikslumai šiuo metu yra šalinami. Pažymime, kad paskolų sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka Jūs turite galimybę grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau nustatyto termino, tačiau siekdami sumažinti galimas klaidas užskaitant įmokas, sumokėtas išankstiniam paskolų grąžinimui, maloniai prašytume, esant galimybei, iki 2016-12-01 įmokas paskolų grąžinimui mokėti laikantis paskolos grąžinimo grafike nustatytų terminų ir įmokų dydžio. 

 

Unija pakartotinai pažymi, kad paskolos sutarčių sąlygos nėra keičiamos ir visos šiuo laikotarpiu gautos įmokos bus užskaitytos paskolos sutartyje nustatyta tvarka, o visos klaidos, galimai atsirasiančios dėl nekorektiško sistemos veikimo, bus ištaisytos. 

 

Tikimės Jūsų supratingumo ir atsiprašome už nepatogumus.