Gyventojams suteiktų paskolų skaičius per metus padidėjo 1,2 %

Lietuvos Banko logoLietuvos banko skelbiamoje apžvalgoje Lietuvos namų ūkiams suteikta daugiau didesnės vertės paskolų. 2013 m. pabaigoje Lietuvos namų ūkiams suteikta 767,2 tūkst. vienetų paskolų, jų vertė – 22,4 mlrd. Lt. Suteiktų paskolų skaičius per metus padidėjo 1,2 %, vertė – 0,2 %.

2013 m. pabaigoje Lietuvos namų ūkiams suteiktų paskolų didžioji dalis pagal skaičių buvo vartojimo paskolos (40 %). Hipotekos paskolos, apimančios ne tik paskolas būstui įsigyti, bet ir kitos paskirties paskolas, kai kaip užstatas naudojamas nekilnojamasis turtas, sudarė 23 %, finansinės nuomos (lizingo) – 6 %. Didžiausia buvo hipotekos paskolų, kurios daugiausia yra skirtos būstui įsigyti, suma – 20,3 mlrd. Lt (0,1 mlrd. Lt daugiau nei prieš metus). Vartojimo paskolos sudarė 1,1 mlrd. Lt (per metus beveik nepakito), finansinės nuomos (lizingo) – 0,2 mlrd. Lt (per metus irgi beveik nepakito).

Labiausiai 2013 m. buvo įsiskolinę tie namų ūkiai, kurių suaugusių narių amžiaus vidurkis pateko į 30–39 m. intervalą. Tokiems namų ūkiams teko 32,7 % visų namų ūkių turimų paskolų skaičiaus, o jų vertė sudarė 50,6 % visų namų ūkių paskolų vertės. Šie namų ūkiai daugiausia turėjo hipotekos paskolų: 35,5 % visų jų turimų paskolų arba 48,0 % visų hipotekos paskolų.

Namų ūkių išlaidos paskoloms grąžinti (paskolos dalies grąžinimas ir palūkanos) 2013 m. sudarė 4,6 mlrd. Lt.Prieš metus išlaidos paskoloms grąžinti buvo 0,2 mlrd. Lt didesnės. Vidutiniškai vienas paskolų turintis namų ūkis paskolų įsipareigojimų vykdymui per mėnesį turėjo skirti 765 Lt, prieš metus – 64 Lt daugiau.

Paskolų grąžinimui skiriamų pajamų dalis 2013 m. pabaigoje sudarė 31 %.Prieš metus paskolų grąžinimui namų ūkiai skyrė 2 proc. p. daugiau pajamų. Didžiausią savo pajamų dalį paskolos grąžinimui turi skirti tie namų ūkiai, kurie turi hipotekos paskolą – 36 %. Mažiausią savo pajamų dalį paskolų grąžinimui skiria namų ūkiai, turintys finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų, – 8,6 %.

Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.