Garantijos ūkio subjektams bus teikiamos dar palankesnėmis sąlygomis

Paskola žemės ūkiuiLietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. spalio 9 d. pritarė nutarimo „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimui, kuriuo buvo sudarytos dar palankesnės garantijų teikimo sąlygos už ūkio subjektų imamus kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas.
 
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) veiklą reglamentuojančio nutarimo pakeitimai padaryti, atsižvelgiant į finansinės nuomos (lizingo) bendrovių, taip pat ūkininkų ir žemės ūkio įmonėms atstovaujančių organizacijų pasiūlymus bei siekiant sumažinti Bendrovės prisiimamą riziką teikiant garantijas.
 
Siekiant sudaryti patrauklesnes sąlygas ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams bei kitoms kaimo vietovėje veikiančioms įmonėms, tiek žemės ūkio produkciją superkančioms ir ją perdirbančioms įmonėms įsigyti naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ar įrenginių iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių, padidintas teikiamos garantijos dydis – Bendrovei suteikiama teisė teikti iki 60 proc. garantijas už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas. Taip pat panaikintas finansinės nuomos (lizingo) sutarties minimalus trejų metų laikotarpio apribojimas, nuo šiol lizingo sutartys gali būti sudaromos bet kokiam laikotarpiui. 
 
Nutarimo pakeitimu Bendrovei suteikta teisė bankams ir kredito unijoms teikti iki 80 proc. garantijas dėl kreditų, suteiktų gyvulininkyste užsiimantiems ūkio subjektams, jeigu kredito lėšos bus naudojamos gamybinių pastatų įsigijimui, jų statybai ar rekonstrukcijai, gamybinei įrangai ir gyvuliams įsigyti. 
 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad ūkyje vykdomos veiklos riziką sumažina ir žemės ūkio augalų draudimas (įskaitant sodus, vaiskrūmius ir kt.), Bendrovė teiks iki 80 proc. garantijas kredito įstaigoms dėl kreditų, teikiamų ūkio subjektams, apdraudusiems bet kokius žemės ūkio augalus. 
 
Naujoje nutarimo redakcijoje taip pat patikslintos nuostatos dėl garantinio įsipareigojimo įvykdymo kredito įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. Šie pakeitimai leis sumažinti Bendrovės riziką finansinius nuostolius tolygiai pasidalinant su kreditą ar lizingo paslaugas suteikusia įstaiga.
 
„Norime pasidžiaugti, kad veiklą reglamentuojančio nutarimo pakeitimai patvirtinti ir jau netrukus ūkio subjektai galės naudotis dar palankesnėmis garantijų teikimo sąlygomis“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Šie pakeitimai labai svarbūs pereinamuoju laikotarpiu, kai naujo laikotarpio ES finansinė parama Lietuvos dar nepasiekė, o palankesnės garantijų teikimo sąlygos žemdirbiams leis lengviau planuoti investicijas bei pasiskolinti iš kredito įstaigų bei lizingo bendrovių.“ 
 
Pakeistas Bendrovės veiklą reglamentuojantis nutarimas įsigalios nuo 2013 m. lapkričio 1 d.