Euro įvedimas – kokių pokyčių gali tikėtis kredito unijų nariai ?

euro įvedimasRuošiantis euro įvedimui vis daugiau kredito unijų narių ir klientų domisi, kaip keisis unijų finansinės paslaugos, įvedus naują valiutą – eurą. Apie tai savo įžvalgomis dalinasi Lietuvos centrinės kredito unijos Rizikos valdymo grupės vadovas Aurelijus Cvilikas.

Ar įvedus euro valiutą, gali keistis paimtos paskolos palūkanos? Jeigu gali, tai kaip?

–          Paskolų palūkanos nesikeis, jos išliks tokios pačios, kaip nustatyta pasirašytose sutartyse su konkrečia kredito unija. Valiutos pasikeitimą pajus tik tie kredito unijų nariai, kurie paskolas paėmė su kintama palūkanų norma, kuri susieta su „Vilibor“ – vietoje lito įvedus eurą, tokios paskolos bus susietos su „Euribor“.

Tradiciškai „Euribor“ yra mažesnis nei „Vilibor“, todėl bendra palūkanų norma tokioms paskoloms, gali sumažėti. Tačiau šį sumažėjimą klientai pajus ne iš karto, o tik tuomet, kai bus peržiūrėta jų paskolos palūkanų norma (kaip tai numatyta turimose paskolų sutartyse). Beje, šiuo metu itin didelio skirtumo tarp palūkanų litais ir eurais rinkoje neužfiksuota.

 Kokių galima tikėtis pokyčių paskoloms euro valiuta? Ar keisis tokių paskolų išdavimo tvarka?

–          Paskolų teikimo bei gavimo tvarka ir procedūros nesikeis – tiesiog neliks galimybės skolintis lito valiuta.

 Kaip bus keičiamos indėlių palūkanos? Ar gali būti, kad indėliai bus apmokestinami?

–          Indėlių palūkanų litais ir eurais skirtumas rinkoje šiuo metu yra minimalus, todėl reikšmingų pokyčių po euro įvedimo nebus. Šiuo metu sunku pasakyti, kokios indėlių palūkanos nusistovės, tikėtina, kad jos išliks panašios kaip yra šiuo metu. Kita vertus, vis dažniau kalbama apie galimą rinkos palūkanų normų didėjimą vidutinio laikotarpio perspektyvoje (2-3 metų eigoje). Todėl indėlių palūkanų normų pokyčiui daugiau įtakos gali turėti ne nacionalinės valiutos pasikeitimas, o Europos finansų rinkos veiksniai.

 

šaltinis: www.lku.lt