Dėl subsidijų verslumui skatinti verslininkai galės kreiptis iki kitų metų gegužės 31 d.

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo Invegakreditu verslui plėtoti ar įkurti, gali kreiptis dėl papildomos paramos finansavimo, palengvinančio savarankiško verslo įsitvirtinimą rinkoje. Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“ iš dalies kompensuojamos jų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos.

Darbdaviai, norintys pasinaudoti priemonės šios priemonės galimybėmis, paraišką ir kitus reikalingus dokumentų originalus turėtų pateikti INVEGAI (Konstitucijos pr. 7, Vilnius) iki 2014 m. gegužės 31 dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų priėmimas gali būti stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei nepakanka priemonei skirtų lėšų. Apie tai bus informuota bent viename Lietuvos dienraštyje ir svetainėse www.invega.lt, www.esparama.lt, www.socmin.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalios kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

Šiuo metu gautos 206 įmonių paraiškos, iš kurių 179 jau įvertintos ir priimti teigiami sprendimai skirti finansavimą. Šioms įmonėms rezervuota beveik 4 mln. Lt. Pirmasis mokėjimas, už 2013 m. IV ketv. apskaičiuotą atlyginimą, įmones pasieks iki kitų metų vasario mėn. pabaigos.

Įgyvendinant šią priemonę siekiama skatinti ne tik naujų verslų steigimą, bet ir naujų darbo vietų kūrimą bei išlaikymą. Kitaip tariant, VSF paskolą gavęs verslininkas, įdarbinęs darbuotoją ir mokėdamas ne mažesnį kaip minimalų darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, darbo užmokesčio išlaidų dalį galės susigrąžinti pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“. Šiai priemonei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 10 mln. Lt Europos socialinio fondo lėšų.

Kur kreiptis?

Paraiškos teikiamos adresu:
UAB „Investicijų ir verslo garantijos”, Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius
Paraiška su privalomais dokumentais INVEGAI turi būti teikiama vienu iš šių būdų:

  • atsiųstos registruotu paštu;
  • įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
  • pristatytos pašto kurjerio.