Dėl Lietuvos banko inspektavimo rezultatų

Ernesta RamaškaitėMieli unijos nariai,

Informuojame, jog šių metų kovo 29 – balandžio 15 dienomis Kauno kredito unijoje (KKU) Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba atliko tikslinį planinį inspektavimą. Supažindiname Jus su rezultatais bei išvadomis.

LB ataskaitoje pažymima, jog 2015 m. pabaigoje KKU patikrinimą atliko Lietuvos centrinė kredito unija, taip pat audito ataskaitą dėl 2015 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių finansinių ataskaitų parengė UAB „Grant Thornton Baltic“. Šių patikrinimų pagrindu bei KKU iniciatyva 2016 m. pirmąjį ketvirtį buvo peržiūrėta ir atnaujinta dalis vidaus tvarkų, taip pat pradėtos įgyvendinti priemonės, siekiant ištaisyti ankstesnių metų veiklos trūkumus bei patobulinti procesus, susijusius su paskolų administravimu, rizikos vertinimu ir valdymu.

LB pažymi, jog nemaža dalis inspektavimo metu nustatytų trūkumų buvo identifikuota pačios unijos (arba minėtų ankstesnių patikrinimų metu), trūkumai šalinami pagal sudarytus priemonių planus.

LB Priežiūros tarnyboje taip pat buvo surengtas posėdis KKU inspektavimo klausimais, kuriame dalyvavo ir paaiškinimus pateikė KKU valdybos pirmininkė Ernesta Ramaškaitė, valdybos narys Rytis Sasnauskas ir KKU Stebėtojų tarybos pirmininkas Aurelijus Domeika.

Pažymėtina, jog be LB nurodytų priemonių savo iniciatyva ėmėmės eilės papildomų veiksmų tam, kad ateityje išvengtume net pavienių pažeidimų. Jie apima tiek techninius sprendimus, tiek nuolatinę priežiūrą bei išsamią analizę, tiek kokybišką personalo apmokymą. Tai buvo nurodyta ir LB Priežiūros tarnybos darbuotojams.

Tarp papildomų priemonių galima paminėti KKU valdybos patvirtintą naują juridinių asmenų vertinimo formą, patobulintus skolininko, laiduotojo ar garanto patikimumo vertinimo procesus, naujas verslo faktinio ar prognozuojamo finansinio pajėgumo vertinimo bei kitas tvarkas.

Skubame nuraminti, jog minėti sprendimai nesukels nepatogumų esamiems ar būsimiems KKU klientams. Procedūros tiesiog bus skaidresnės, aiškesnės ir padedančios išvengti abiem pusėms nepageidaujamų pasekmių.

Tuo pačiu turime žinių probleminiams skolininkams ar laiduotojams. LB ataskaitoje pažymima, jog probleminių paskolų valdymui KKU skiriamas didelis dėmesys, be viso kito šiame darbe naudojamasi išorės teisininkų paslaugomis. Tačiau LB vis tiek ragina imtis aktyvesnių ir efektyvesnių veiksmų probleminių paskolų išieškojimui. Į šią rekomendaciją, kaip ir kitas, bus atsižvelgta, kontrolės bei išieškojimo procesai bus tobulinami.

Šioje vietoje primintina, jog geranoriškas kliento bendradarbiavimas su KKU darbuotojais – geriausia išeitis. Visus klientus, susiduriančius su problemomis grąžinant paskolas, raginame susisiekti su unijos darbuotojais bei kartu ieškoti abi puses tenkinančių sprendimų.

Veiklos skaidrumas ir atsakomybė – mūsų prioritetinės sritys, kurioms skiriame ir skirsime ypatingą dėmesį. Ištaisę LB nurodytus trūkumus savo iniciatyva jau suplanavome papildomas priemones, kurios leis užtikrinti, jog KKU ir toliau išliks solidžiu, stabiliu, nuolatos tobulėjančiu bei patikimu finansiniu partneriu.

Atskirą „ačiū“ už susitelkimą, kruopštų ir atsakingą darbą norėčiau tarti visai KKU administracijos komandai, kasdien siekiančiai dar geresnių rezultatų unijos ir jos klientų labui.

Pagarbiai,

Ernesta Ramaškaitė

Kauno kredito unijos valdybos pirmininkė