Bankai kredito unijoms pyrago atriekti nenori

KKU Lengvatinės paskolos versluiNors per pastaruosius porą metų sustabdytos trys kredito unijos, jos išlieka vienintele tikėtina atsvara komerciniams bankams. Remiantis statistika ir lyginant šių dviejų finansinių aktyvų veiklą, kredito unijos dirbo kur kas efektyviau. Deja, galiojantys įstatymai neleidžia unijoms konkuruoti su bankais, tačiau pastariesiems vis dažniau tampa rakštimis minkštojoj.  

Biudžeto ir finansų reikalų komitetas jau kreipėsi į Finansų ministeriją paskubinti Kredito unijų įstatymo pakeitimo teikimą. Tam dar turėtų pritarti Seimas. Tikimasi, jog tai sumažintų komercinių bankų mokesčius už bankines paslaugas.  Skaityti visą straipsnį

  
Šaltinis „Vakaro žinios“