Jaunas verslasLietuvos banko teikiamos apžvalgos nefinansinių įmonių apklausos duomenimis šių metų pirmąjį pusmetį įmonių pagrindiniai finansiniai rodikliai gerėjo ir padaugėjo pelningai veikiančių įmonių. Lietuvos banko užsakymu atlikta nefinansinių įmonių apklausa dėl veiklos finansavimo taip pat skelbia, kad plėtrą planuojančios įmonės sekantį 2013 m. pusmetį ketina drąsiau skolintis iš kredito institucijų.

Plėtrą daugiausiai planuoja paslaugų ir pramonės, mažiausia – statybos įmonės. Ateinantį pusmetį daugiau skolintis iš kredito įstaigų planuoja visų ekonominių veiklų įmonės, aktyviausiai – pramonės ir prekybos. Skolintomis lėšomis ketinama finansuoti vidutiniškai 13 % plėtros, įmonės daugiausia numato įsigyti ar remontuoti įrenginius, mašinas, transporto priemones. Vis dėlto daugiau nei pusė apklaustų įmonių nurodė, kad veiklai finansuoti turi pakankamai savo lėšų, todėl iš bankų skolintis neplanuoja.

Nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo atliekamos du kartus per metus. Taip siekiama įvertinti įmonių paklausą finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito ir kitų finansų įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą, taip pat gauti informacijos apie įmonių finansinės būklės ir veiklos pokyčius. Nefinansinės įmonės apklaustos 2013 m. rugsėjo–spalio mėn., atsakymai gauti iš 500 įmonių.

Išsami nefinansinių įmonių apklausos apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

 

Šaltinis: www.lb.lt