2017 m. KKU išorės auditoriaus išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys