Informuojame, kad vadovaujantis Kauno kredito unijos valdybos 2018 m. sausio 2 d. sprendimu, priimtu 2018 m. sausio 2 d. Kauno kredito unijos valdybos posėdžio protokolu Nr. 18/1-1, patvirtinti ir nuo 2018 m. kovo 5 d. įsigalioja nauji Kauno kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai.

SĄSKAITOS TVARKYMAS  Fiziniams asm. Fiziniams asm. nuo 2018-03-05  Juridiniams asm. Juridiniams asm. nuo 2018-03-05
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas (skyriuje) 0,00 Eur 0,15 Eur/lapą 0,00 Eur 0,15 Eur/lapą
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą
Į savo sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Į kito asmens sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 0,30 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos
Iki 2900 Eur per mėnesį (skyriuje) 0,00 Eur 0,00 Eur
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iki 500 Eur per dieną 0,00 Eur 0,00 Eur
Virš 2900 Eur per mėnesį (skyriuje) 0,20 proc. nuo sumos 0,20 proc. nuo sumos
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje virš 500 Eur per dieną 0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau nei 1,00 Eur 0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau nei 1,00 Eur
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais skyriuje 0,14 Eur 0,50 Eur 0,14 Eur 0,50 Eur
Internetu 0,00 Eur 0,20 Eur 0,00 Eur 0,20 Eur
Skyriuje iš savo sąskaitos 0,50 Eur 0,50 Eur
VIETINIAI PERVEDIMAI
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur 0,20 Eur 0,00 Eur 0,20 Eur
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 Eur 0,10 Eur 0,00 Eur 0,10 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU ar JCKU narė (skyriuje) 0,00 Eur 0,20 Eur 0,00 Eur 0,20 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU ar JCKU narė (internetu) 0,00 Eur 0,10 Eur 0,00 Eur 0,10 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (skyriuje) 0,00 Eur 0,50 Eur 0,00 Eur 0,50 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,00 Eur 0,20 Eur 0,00 Eur 0,20 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje (skyriuje) 1,00 Eur 1,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra išėjęs) 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
TARPTAUTINIAI PERVEDIMAI
Eurais ne į EEE šalis (skyriuje) 10,14 Eur 30,00 Eur 10,14 Eur 30,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra išėjęs) 0,00 Eur 3,00 Eur 0,00 Eur 3,00 Eur
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU ar JCKU narės 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais 0,00 Eur 0,10 Eur 0,00 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių 3,00 Eur 3,00 Eur
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJĄ
Stojamoji įmoka 15,00 Eur 15,00 Eur 15,00 Eur 15,00 Eur
Pajinis įnašas nuo 2016.12.28 30,00 Eur 30,00 Eur 100,00 Eur 100,00 Eur
Veiklos teritorija nuo 2016.12.28 Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r. Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r. Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r. Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r.