SĄSKAITOS TVARKYMAS  Fiziniams asm.  Juridiniams asm.
Sąskaitos aidarymas 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Sąskaitos išrašo parengimas (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS    
Grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą    
Į savo sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Į kito asmens sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos    
Iki 2900 Eur per mėnesį (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Virš 2900 Eur per mėnesį (skyriuje) 0,20 proc. nuo sumos 0,20 proc. nuo sumos
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS    
Grynaisiais pinigais 0,14 Eur (0,50 Lt) 0,14 Eur (0,50 Lt)
Internetu 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI    
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Kredito įstaigos viduje įkito kliento sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Kredito įstaigos viduje įkito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Į kitas Lietuvoje veikiančias įstaigas (skyriuje) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Į kitas Lietuvoje veikiančias įstaigas (internetu) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra išėjęs) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
TARPTAUTINIAI PERVEDIMAI    
Eurais į EEE šalis (skyriuje) 10,14 Eur (35,00 Lt) 10,14 Eur (35,00 Lt)
Eurais į EEE šalis (internetu) neteikiama neteikiama
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra išėjęs) 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)    
Lėšos, iš kitos sąskaitos, eurais 0,00 Eur (0,00 Lt) 0,00 Eur (0,00 Lt)
Lėšos, iš kitos EEE šalies 1,45 Eur (5,00 Lt) 1,45 Eur (5,00 Lt)

 

perskaičiuota sąžiningai