Kauno kredito unija – tai finansinė institucija, veikianti kooperatiniais pagrindais ir teikianti naudingus finansinius sprendimus savo nariams. 2000 m. kovo 9 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo išduota licencija, leidžianti priimti unijos narių terminuotus ir neterminuotus indėlius, duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės bei Lietuvos banko išleidžiamus vertybinius popierius. Kauno kredito unijoje operacijas galima atlikti  eurais.

Kauno kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narė.

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal LR veikiančius įstatymus.

Remiantis LR kredito unijų įstatymo nuostatomis, kredito unijos pavadinime privalo būti žodžiai „kredito unija“. Šis reikalavimas grindžiamas tuo, jog iš pavadinimo būtų galima nustatyti kredito įstaigos rūšį. Taigi akcentuotina, kad nors ir visų kredito unijų pavadinimuose yra naudojami žodžiai „kredito unija“, kiekviena Lietuvoje veikianti kredito unija yra savarankiškas juridinis asmuo. Kredito unija teikia visas bankines paslaugas bei operacijas.