Lengvatinės paskolos verslui

 

Tiek jau esami smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, tiek norintys pradėti nuosavą verslą, gali kreiptis į Kauno kredito uniją dėl lengvatinės paskolos verslui, kuri yra išduodama bendradarbiaujant su INVEGA (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ).

Dėl paskolos verslui lengvatinėmis sąlygomis gali kreiptis visi pilnamečiai asmenys, kurie yra registruoti, dirbantys Kauno mieste, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Prienų, Kaišiadorių, Jonavos rajonuose arba turintys kitų sąsajų su šiomis teritorijomis, tapę Kauno kredito unijos nariais. Prioritetas yra skiriamas tiems verslininkams, kurie planuoja steigti naujas darbo vietas, siekiant sumažinti socialinę atskirtį ir nedarbą regionuose.

Verslumo skatinimui

Pradedantiems nuosavą verslą yra galimybė pasinaudoti lengvatine priemone, skirta verslo pradžiai. Tad jei esate asmuo iki 29 metų, siekiantis įgyvendinti savo verslo idėją ir pradėti nuosavą veiklą, tuomet galite pretenduoti į paskolą prioritetine tvarka. Taip pat prioritetas yra skiriamas ir versliems žmonėms, turintiems negalią, vyresniems negu 54 metai asmenims, moterims, ilgalaikiams bedarbiams bei asmenims, siekiantiems įkurti darbo vietas, atitinkančias aplinkosauginius reikalavimus. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, jog vienas paskolos pareiškėjas, gali pasinaudoti lengvatine paskola tik vieną kartą ir įsipareigoja ją grąžinti per mažesnį nei 10 metų terminą.

Be šio finansinio paskatinimo, Kauno kredito unijos nariai turi galimybę kreiptis ir dėl INVEGOS garantijų bei palūkanų kompensacvimo, kurios dengia didžiąją dalį kredito palūkanų. Tikimasi, jog lengvatinės paskolos verslui padės ne tik sukurti naujas darbo vietas, bet ir paskatins daugiau jaunų žmonių pradėti savarankišką veiklą. Tokiomis verslumo skatinimo priemonėmis siekiama, jog gavusios lengvatinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo įmonės ne tik sėkmingai uždirbs pelną, bet ir grąžins gautą paskolą, kuri bus pakartotinai skiriama kitiems verslininkams padėti.

Lengvatinės paskolos naujam verslui

Dėl lengvatinės paskolos naujam verslui gali kreiptis tiek mažų įmonių savininkai, tiek fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse. Svarbiausia, kad jūs atitiktumėte smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme numatytą, SVV subjekto statusą. Nuo veiklos vystymo idėjos galima planuotis finansavimą verslui, nėra būtina, kad jūsų kuriama nauja veikla ar įmonė jau veiktų. Jei verslas per pastaruosius dvejus metus nėra pasinaudojęs valstybės pagalba ir INVEGA siūlomomis subsidijomis bei parama, pradedantiems naujus verslus galima gauti lengvatinę paskolą.

Lengvatinės verslo paskolos nuo kitų paskolų rūšių išsiskiria tuo, jog šios rūšies paskolos palūkanos gali būti subsidijuojamos iki 95 procentų, kai paskolos paskirtis yra ne mažiau 51 procentas investicijoms ir 49 procentai apyvartinėms lėšoms, arba tik investicijos, skaičiuojant nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, tačiau ne daugiau neviršijant 7 procentų metinių palūkanų ribos. Svarbiausia, kad tuo metu, kuomet teikiate lengvatinės paskolos paraišką, jūsų veiklai nebūtų taikomos sankcijos, embargai ar kito pobūdžio ribojimai.

Norintiems daugiau sužinoti apie lengvatinės paskolos verslui sąlygas ir keliamus reikalavimus pareiškėjams, rekomenduojame užsiregistruoti asmeninei konsultacijai pas Kauno kredito unijos finansų konsultantą, kuris ne tik atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus, duos naudingų patarimų, bet ir padės teisingai užpildyti paraišką bei pateikti visus reikalingus dokumentus. Po jų pateikimo jums reikės laukti sprendimo ar INVEGA sutinka suteikti lengvatinę paskolą jūsų verslai ir subsidijuoti palūkanas. Toks sprendimo priėmimas gali trukti iki 30 darbo dienų.