Kauno kredito unija administruoja legvatinę priemonę ūkininkams vykdantiems veiklą  Kauno miesto savivaldybės teritorijoje arba Kauno, Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kazlū Rūdos, Kaišiadorių, Šakių ir Prienų rajonų teritorijose.

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, teikiamos lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, kurios pagrindas yra 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

 

Kredito suma pagal šią priemonę vienam kredito gavėjui negali viršyti 500 000 eurų, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

 1. 15 proc. paskolos gavėjo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius, arba
 2. 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

*Grąžinimo terminas – iki 72 mėn. Paskolos teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos tokios fiksuotos metinės palūkanų normos:

Įmonės dydis / paskolos trukmėiki 12 mėn.nuo 13 iki 36 mėn.nuo 37 iki 72 mėn.
Labai maža, maža ar vidutinė įmonė*0,1 proc.0,1 proc.0,51 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Paskolos teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, tai yra:

 1. darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu);
 2. kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 3. trąšos;
 4. augalų apsaugos priemonės;
 5. dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);
 6. auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;
 7. pašarai ir (ar) jų priedai;
 8. medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 9. veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);
 10. kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija;
 11. šios paskolos administravimo mokesčio išlaidos.

 

Paskolos neteikiamos:

 1. Ūkio subjektams, kurie pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ yra gavę paskolą 2022 metais;
 2. Ūkio subjektų projektams įgyvendinti pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiamos paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti;
 3. Jei paskolos gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į Rusijos karinę agresiją, kaip nustatyta Komunikato 33 punkte;
 4. Ūkio subjektams, kurie yra gavę pagalbą, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, ir nėra grąžinę visos jos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Paraiškas teikite ir dėl išsamesnės informacijos kreipkitės info@kku.lt, tel.: +370 67713009, +370 61124516