Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Facebook_1200x628Kauno kredito unija ūkininkų poreikiams teikia žemės ūkio paskirties paskolas. Žemės ūkio paskolos gali būti apyvartinių lėšų – ar skirtos įgyvendinti investicinius projektus.

Galimi žemės ūkio paskolos objektai – technikos ir įrangos įsigijimas, fermos, sandėlio, grūdų džiovyklos ir kito nekilnojamojo turto įsigijimas, statyba ar rekonstrukcija, žemės įsigijimas siekiant plėsti pasėlių plotus, trąšų, sėklų, pesticidų ar pašarų įsigijimas, ūkio valdų modernizavimas, kita su žemės ūkiu susijusi veikla.

Tiek teikiant apyvartinių lėšų, tiek investicines paskolas jų užtikrinimui gali būti pasitelktas „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“. UAB, kuri įkurta 1997 m. rugpjūčio 22 d. LR Vyriausybės nutarimu.

Bendrovės „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ tikslas – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, sudarant jiems palankias skolinimosi sąlygas, siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo, taip pat pelningos veiklos. „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ skelbia, jog per pirmąjį 2016 metų pusmetį kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 18,5 mln. eurų vertės kreditų suteikė 120 garantijų už 12,3 mln. eurų.

Paskolų garantijų fondas lemia palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymą ūkio subjektams, neturintiems pakankamai užstato bei rizikos valdymą. KKU, kaip minėta, taip pat sudaro galimybę pasitelkti paskolų garantijų fondą siekiant žemės ūkio paskolos. Daugiau informacijos bei paaiškinimų dėl paskolų garantijų fondą Jums suteiks KKU vadybininkai ar konsultantai.