Šaukiamas Kauno kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2017 m. kovo mėn. 30 d., ketvirtadienį, 17:00 val. Verslo lyderių centro (BLC) 1 konferencijų salėje, 5 aukšte (K. Doneleičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, Kaune) šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  4. Valdybos veiklos ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  5. Paskolų komiteto ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  6. 2016 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projekto pristatymas, jo svarstymas ir tvirtinimas.
  7. 2017 m. veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.
  8. 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
  9. Audito įmonės, atliksiančios Kauno kredito unijos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą, išrinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

 

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Administracijos vadovė