ŠAUKIAMAS NEEILINIS PAKARTOTINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2020 m. gruodžio mėn. 14 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas neeilinis pakartotinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
  2. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
  3. Kredito unijos valdybos nario atšaukimas.
  4. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas ir numatytas renginių bei susibūrimų draudimas. Iki bus panaikintas nurodytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas TIK RAŠTU tokia tvarka:

  • Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu);

arba

  • Atvykus į pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą nurodytoje darbotvarkėje svarstomais klausimais išreikšti nuomonę (balsuoti) raštu užpildant balsavimo biuletenį.

Pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienai panaikinus (atšaukus) renginių bei susibūrimų draudimą, pakartotinis susirinkimas bei balsavimas jame vyks įprasta tvarka.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu ar balsavimu raštu susirinkimo metu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

 

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.