Šaukiamas Kauno kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. birželio mėn. 2 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.
  2. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas ir numatytas bet kokių renginių bei susibūrimų draudimas. Iki bus panaikintas nurodytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bei pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas TIK RAŠTU tokia tvarka:

  • Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu);

arba

  • Atvykus į neeilinį visuotinį narių susirinkimą arba pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą nurodytoje darbotvarkėje svarstomais klausimais išreikšti nuomonę (balsuoti) raštu užpildant balsavimo biuletenį.

Neeilinio visuotinio narių susirinkimo arba pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienai panaikinus (atšaukus) bet kokių renginių bei susibūrimų draudimą, susirinkimas arba atitinkamai pakartotinis susirinkimas bei balsavimas jame vyks įprasta tvarka.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu ar balsavimu raštu susirinkimo metu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kauno kredito unijos valdyba

Kontaktai pasiteiravimui: 8 37 752 762, info@kku.lt