Šaukiamas Kauno kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. balandžio mėn. 30 d., ketvirtadienį, 12:00 val. Verslo lyderių centras (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2019 metus, jos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2019 metus, jos įvertinimas.
  4. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus, jos įvertinimas.
  5. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 metus, jos įvertinimas.
  6. 2019 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projekto pristatymas, jo svarstymas ir tvirtinimas.
  7. 2020 m. veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.
  8. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
  9. Dėl Kauno kredito unijos įstatų keitimo.
  10. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.  Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsižvelgus į 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriuo Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas dėl COVID-19 grėsmės, informuojame, kad Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise pakartotiniame eiliniame Kauno kredito unijos narių visuotiniame susirinkime dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Dėl visuotinio balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimo iš anksto raštu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

 

Kauno kredito unijos valdyba

 

Kontaktai pasiteiravimui: 8 37 752 762, info@kku.lt