Šaukiamas Kauno kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kauno kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio mėn. 23 d., penktadienį, 12:00 val. Verslo lyderių centras (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas eilinis visuotinis Kauno kredito unijos, į/k 112046615, narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

 1. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 2. 2020 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. 2020 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas
 8. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
 9. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

 

Neįvykus eiliniam visuotiniam Kauno kredito unijos narių susirinkimui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2021 m. balandžio 30 dieną, 12 val., Verslo lyderių centre (BLC) K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis  narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas ir numatytas renginių bei susibūrimų draudimas. Iki bus panaikintas nurodytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas eiliniame visuotiniame narių susirinkime bei pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas TIK RAŠTU tokia tvarka:

 • Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu);

arba

 • Atvykus į eilinį visuotinį narių susirinkimą arba pakartotinį eilinį visuotinį narių susirinkimą nurodytoje darbotvarkėje svarstomais klausimais išreikšti nuomonę (balsuoti) raštu užpildant balsavimo biuletenį.

Eilinio visuotinio narių susirinkimo arba pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo dienai panaikinus (atšaukus) renginių bei susibūrimų draudimą, susirinkimas arba atitinkamai pakartotinis susirinkimas bei balsavimas jame vyks įprasta tvarka.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu ar balsavimu raštu susirinkimo metu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

 

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.