Pasirašyta kooperatyvų konfederacijos steigimo sutartis

Ne vienus metus brandinta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos idėja tapo kūnu – keturios didžiausios kooperacijaLietuvos kooperatyvams atstovaujančios asociacijos pasirašė Konfederacijos įsteigimo sutartį. Pagrindinis įsteigtos konfederacijos tikslas – plėsti kooperatyvų bendradarbiavimo galimybes, tinkamai atstovauti jų interesams ir teisėms visuomenės institucijose.

Keturi steigėjai  – asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (LKS), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ savo vadovų parašais sutvirtino naują etapą Lietuvos kooperacijos istorijoje .

Pasirašius Lietuvos kooperatyvų konfederacijos įsteigimo sutartį, įvyko steigiamasis susirinkimas, jo metu išrinkta konfederacijos taryba – „Lietkoopsąjungos“ valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas, ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus, LŽŪKA valdybos narys Armis Urbanskas ir asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkė Jūratė Dovydėnienė. Konfederacijos tarybos pirmininku išrinktas R.Miliauskas.

„Šiuo metu iš ALKU vienijamų 63 kredito unijų, daugiau nei 40 unijų dirba mažesniuose miestuose ir regionuose. Jei ne unijos, šių vietovių gyventojai liktų be prieinamų finansinių paslaugų arba turėtų mažiau galimybių vystyti savo verslą. Tai plečia regionų ekonomiką ir kelia pragyvenimo lygį.“,- kooperatyvų naudą vardijo R.Stonkus.

Kauno kredito unija yra Lietuvos kredito unijų asociacijos narė.