Naujas leidinys apie SEPA padės įmonėms ir įstaigoms pasirengti mokėjimų pokyčiams Lietuvoje nuo 2016 m.

untitledLeidinys „Bendra mokėjimų eurais erdvė. Naujos galimybės Lietuvos mokėjimo   paslaugų vartotojams“ pirmiausia skirtas mokėjimus atliekančių įmonių ir įstaigų vadovams, finansininkams ir informacinių technologijų specialistams. Jame pateikta praktinė informacija norintiems sėkmingai pasirengti mokėjimų pokyčiams nuo 2016 m. pradžios.

 Kaip rašoma leidinyje, po euro įvedimo kitas Lietuvos žingsnis efektyvių atsiskaitymų link bus elektroninių mokėjimų eurais standartizavimas prisijungiant prie bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. Single euro payments area, SEPA). Prisijungiant prie SEPA, Lietuvoje bus standartizuoti kredito pervedimų (mokėjimo pavedimų) ir tiesioginio debeto formatai bei apdorojimo taisyklės. Mokėjimo paslaugų vartotojai turės pasirengti pokyčiams, tačiau pasirengimo darbai sudarys galimybes optimizuoti savo mokėjimus. Dėl SEPA reikalavimų Lietuvoje atsiras ir naujų mokėjimo paslaugų. Leidinyje trumpai pristatoma šio projekto nauda, suteikiamos galimybės ir būtina informacija mokėjimo paslaugų vartotojams, kad jie galėtų sėkmingai pradėti pasirengimo darbus.

Nuo 2016 m. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai Lietuvoje nebegalės iš klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų. Todėl svarbu per 2015 m. tinkamai pasirengti mokėjimų pokyčiams. Pavėlavusios tai padaryti įmonės ir įstaigos rizikuoja nuo 2016 m. pradžios sutrikdyti savo mokėjimų inicijavimo ir įskaitymo procesus.

Leidinyje pristatomas SEPA projektas, kuriame, be Lietuvos, dalyvauja dar 33 Europos valstybės. Taip pat informuojama apie Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų numatomą siūlyti SEPA kredito pervedimų paslaugą ir elektroninės sąskaitos pateikimo paslaugą kaip alternatyvą tiesioginio debeto operacijoms. Didžiausi bankai nuo 2016 m. užtikrins, kad mokėtojai už prekes ir paslaugas galėtų sumokėti SEPA tiesioginiu debetu per savo mokėjimo sąskaitas. Dabar Lietuvoje teikiama tiesioginio debeto paslauga neatitinka SEPA reikalavimų, todėl ji bus teikiama ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

SEPA reglamente nustatyta, kad įmonės, išskyrus labai mažas įmones, kai siųs ar gaus mokėjimo nurodymus, sugrupuotus bylomis, kitaip tariant, naudos duomenų importą ar eksportą tarp savo apskaitos ir internetinės bankininkystės sistemų, turės naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus. Leidinyje trumpai apibūdintos kliento ir banko sąsajos pagal naują ISO 20022 XML standartą.

Leidinyje įmonėms ir įstaigoms siūlomi 7 žingsniai, kaip užtikrinti sklandžius kredito pervedimus nuo 2016 m. pradėjus taikyti SEPA reikalavimus.

Gyventojams papildomai rengtis pokyčiams nereikės, bet jie turi būti supažindinti su būsimais mokėjimų pakeitimais ir informuoti, kaip teisingai užpildyti pakitusius mokėjimų nurodymus.

Lietuvos banko ir SEPA koordinavimo komitete dalyvaujančių komercinių bankų atstovų parengto leidinio el. versija skelbiama internete SEPA svetainėje.