Mažosios bendrijos gali naudotis kredito unijų paslaugomis

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Kredito unijos asocijuotomis narėmis gali tapti ir mažosios bendrijos. Seimas Istatymas del MBpriėmė Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymą.

Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojęs naujas LR mažųjų bendrijų įstatymas įtvirtino naujos teisinės formos juridinį asmenį – mažąją bendriją, tačiau mažosios bendrijos ligi šiol neturėjo teisės tapti kredito unijų narėmis ir naudotis teikiamomis paslagomis bei lengvatinio finansavimo galimybėmis. Seimui priėmus kredito unijų įstatymo pataisą, nuo liepos 1 d. daugiau nei 1,5 tūkst. mažųjų bendrijų gali naudotis tiek paskolomis verslo pradžiai, tiek lengvatiniais kreditais iš Verslumo skatinimo fondo.

Paskolos iš Verslumo skatinimo fondo bus teikiamos iki 2014 m. birželio 30 d. Šias paskolas išduoda ir Kauno kredito unija, o fondą valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (koordinuoja LcKU). Didžiausia skolinama suma yra 86 tūkst. Lt, o vienas pagrindinių paskolos privalumų – 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų kompensavimas.

Kauno kredito unija yra viena iš šio projekto lyderių. Visi norintys dalyvauti projekte yra supažindinami su projekto sąlygomis, taip pat yra teikiamos nemokamos konsultacijos ir pagalba projekto dalyviams.