Kauno kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2023 sausio 31 dieną priimti nutarimai

  1. Išrinktas kredito unijos valdybos narys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie 2023-01-31 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio  narių susirinkimo priimtus nutarimus Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.