Kauno kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2020  gruodžio  mėn. 14 dieną priimti nutarimai

Kauno kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2020  gruodžio  mėn. 14 dieną priimti nutarimai:

  1. Išrinktas paskolų komiteto narys;
  2. Išrinktas paskolų komiteto pirmininkas;
  3. Atšauktas valdybos narys;
  4. Išrinktas valdybos narys.

 

Kauno kredito unijos administracija