Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2023 balandžio 28 dieną priimti nutarimai

Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2023  balandžio 28 dieną, priimti nutarimai:

 1. Patvirtintas 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos.
 2. 2022 m. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. 2022 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. 2022 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 5. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 6. Patvirtinta 2023 metų Kauno kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 7. Pakeisti Kauno kredito unijos įstatai.
 8. Suteikti įgaliojimai Kauno kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą.
 10. Išrinkti Kauno kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
 11. Išrinkti Kauno kredito unijos stebėtojų tarybos nariai ir stebėtojų tarybos pirmininkas.
 12. Išrinkti Kauno kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie 2023-04-28 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.