Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2022 balandžio 29 dieną priimti nutarimai

  1. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priimtas.
  2. 2021 m. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. 2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. 2021 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  6. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Pakeisti kredito unijos įstatai.
  8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie palnuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie 2022-04-29 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio  narių susirinkimo priimtus nutarimus Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.