Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2021  balandžio  mėn. 30 dieną priimti nutarimai

Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2021  balandžio 30 dieną priimti nutarimai:

  1. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priimtas.
  2. 2020 m. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. 2020 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  6. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Pakeisti kredito unijos įstatai.
  8. Išrinktas kredito unijos paskolų komiteto narys.
  9. Išrinktas kredito unijos valdybos narys.
  10. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Kauno kredito unijos administracija