Kada galima gauti palūkanų kompensavimą verslui?

Viena iš pagrindinių verslo skatinimo ir paramos priemonių, kurias siūlo INVEGA, yra palūkanų kompensavimas. Tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, jog nuo 2022 sausio 1 d. pasikeitė finansavimo sąlygos, pagal kurias nėra kompensuojamos paskolų, skirtų tik apyvartinėms lėšoms, palūkanos. Tad dėl paskolos su palūkanų kompensavimu gali kreiptis prašantys investicinės paskolos arba paskolos kuri yra sudėtimi ne mažiau 51proc. investicinėms lėšoms ir nedaugiau 49proc. apyvartinėms lėšoms. Taip pat INVEGA siūlo ir kitų rūšių lengvatines paskolas, kuriomis gali pasinaudoti, tiek jau turintys nuosavą verslą, tiek ir planuojantys jį pradėti. Plačiau apie paskolas, jų sąlygas, terminus bei kitą aktualią verslininkams informaciją, galima sužinoti asmeninės konsultacijos metu.

Kokiom paskolom galima gauti palūkanų kompensavimą?

Palūkanų kompensavimas yra lengvatinė priemonė, padedanti verslininkams sumažinti finansinę naštą ir lengviau suvaldyti bei paskirstyti investicines ir apyvartines lėšas bei biudžetus. Ja kasmet naudojasi gana nemažas kiekis smulkių bei vidutinių verslo įmonių savininkų, norintys, kad jų investicinei paskolai ar investicinei su apyvartinių lėšų paskolai būtų taikomas dalinis palūkanų kompensavimas.

Kas ir kiek gali gauti palūkanų kompensavimą?

Dėl palūkanų kompensavimo gali kreiptis tiek fiziniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla, tiek mažų ir vidutinių įmonių savininkai, kurie turi aktyvias paskolos verslui sutartis (pasirašytas nuo 2020 m. sausio 1 d.). Priklausomai nuo vykdomos veiklos, kompensacijos suma gali siekti iki 200 000 eur.

Kaip pateikti paraišką palūkanų kompensavimui?

Paraiška palūkanų kompensacijai yra teikiama interneto adresu: https://paraiskos.invega.lt , būtina turėti mobilųjį elektroninį parašą, nes tokios priemonės kaip Smart ID ir kiti parašo sertifikatai, išduoti lustinėje kortelėje arba USB laikmenoje, nėra tinkamos. Neturintiems mobiliojo parašo, galima suteikti įgaliojimą pasirašyti kitam asmeniui, kuris šią priemonę turi. Laisvos formos įgaliojimas bus pridedamas prie kitų paraiškos dokumentų.

Pagrindiniai žingsniai, kaip pildyti paraišką:

● Sistemoje iš pateikto finansavimo priemonių sąrašo reikia pasirinkti „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ ir spausti mygtuką „Pildyti paraišką“.

● Paraiškoje reikia užpildyti pagrindinių duomenų ir paraiškos turinio laukelius ir spausti mygtuką „Išsaugoti su patikra“.

● Skiltyje „Priedai“ reikia prisegti reikalingus dokumentus. Taip pat reikės prisegti užpildytą „Vienos įmonės“ deklaracijos formą ir „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją“.

● Eilutėje „Dotacijos sutartis“ reikia paspausti mygtuką „pildyti“ ir sutartyje automatiškai atsiras duomenys, kurie buvo anksčiau pateikti ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

● Įkelkite kitus prašomus dokumentus. Rekomenduojame: jei dokumentas didelės apimties (pavyzdžiui, finansavimo sutartis), išskaidykite jį į tris dalis. Pirmąją dalį pridėkite eilutėje „Finansavimo sutarties kopija“, o kitas sutarties dalis pridėkite eilutėje „Papildomi dokumentai“.

● Paraiškos skiltyje „Priedai“, įkėlus reikalingus dokumentus, reikia pradėti dokumentų pasirašymo procesą ir spausti mygtuką „Pasirašyti“.

● Pasirašius paraišką, reikia paspausti mygtuką „Pasirašyti dotacijos sutartį“, o užbaigus procesą po dotacijos sutarties pasirašymo, reikia paspausti mygtuką „Pateikti paraišką“.

● Paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką“, pasikeičia paraiškos būsena į „Pateikta“, tai yra patvirtinimas, kad Jūsų paraiška yra gauta ir bus registruota dokumentų valdymo ir apskaitos sistemose. Vėliau statusas gali pasikeisti į „Tikslinama“ ir „Įgyvendinama“.

Sąlygos

Kompensacinės palūkanos gali siekti iki 95 procentų, skaičiuojant nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, tačiau ne daugiau neviršijant 7 procentų metinių palūkanų ribos. Pavyzdžiui, įmonei ar verslininkui gali būti kompensuojama paskola, skirta elektromobilio įsigijimui gali siekti 25 000 eurų, įskaitant PVM. Tačiau tam, kad galėtumėte pasinaudoti INVEGOS kompensacija, svarbu atitikti šiuos kriterijus:
● Paraiškos pateikimo dieną, paskolos gavėjas turi turėti smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusą;
● Finansinė institucija, kurioje sudaroma sutartis turi oficialiai bendradarbiauti su INVEGA, nebent dalyvaujate programoje „Startuok“, kur šis reikalavimas negalioja;
● Svarbu, kad pareiškėjui nebūtų iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, taikomas turto areštas ar būtų priimtas teismo nuosprendis dėl ekonominio pobūdžio finansinių nusikaltimų;
● Palūkanos nekompensuojamos, jei pareiškėjas tuo pačiu metu naudojasi Europos struktūrinių fondų finansavimo priemonėmis ar finansine parama verslui iš valstybės biudžeto.
● Taip pat palūkanos nekompensuojamos jei pareiškėjo veiklai, kuriai reikalinga paskola – taikomos sankcijos, embargai ar kito pobūdžio apribojimai.
● Kompensacinės palūkanos netaikomos jei jūsų veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto sandoriais; kroviniu transportu, kuomet paskola reikalinga krovinių transporto priemonėms įsigyti; augalininkyste, gyvulininkyste, medžiokle; miškininkyste ir medienos paruošimu; žvejyba ir akvakultūra; ginklų ir šaudmenų gamyba ir mažmenine prekyba; spirito distiliavimu ir maišymu; alkoholinių gėrimų didmenine prekyba; tabako gaminių gamyba ir didmeninė prekyba; azartiniais žaidimais ir lažybų organizavimu; finansais ar draudimu.

Ilgiausias terminas, kuomet yra taikomas palūkanų kompensavimas, siekia iki 36 mėnesių, skaičiuojant nuo kito mėnesio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos iki sutartyje numatyto grąžinimo termino pabaigos.

Sprendimas suteikti INVEGOS kompensaciją yra svarstomas ir priimamas, tinkamai pateikus visus reikalingus dokumentus per 30 darbo dienų. Pasirašius gautos dotacijos sutartį su INVEGA, paskolos pareiškėjui nereikia pateikti jokių papildomų dokumentų, nes visa kompensacijos suma bus skaičiuojama pagal Kauno kredito unijos pateiktą informaciją.