Invegos garantija verslo klientams

INVEGA dar kitaip vadinama UAB “Investicijų ir verslo garantijos” yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldi įstaiga, kuri rūpinasi smulkaus ir vidutinių pajamų verslo įmonių finansavimu, kuomet joms reikalinga finansinė pagalba, skirta plėtrai bei inovacijų diegimui ir padeda išspręsti užstato problemą, esant nepakankamai ar nepatraukliai finansinei įmonės situacijai.

Kaip veikia Invega paskolos?

Norintys pasinaudoti Invegos garantijomis gali kreiptis dėl ilgalaikio turto įsigijimo, planuojamų remonto darbų ar komercinių patalpų rekonstrukcijoms, t.y. materialioms investicijoms. Lygiai taip pat Invegos paskola gali būti suteikiama ir nematerialioms investicijoms, kuomet planuojate įsigyti licencijas, patentus, technologijas ar „know-how“ žinias. Galima kreiptis ir tokiu atveju, jei jums yra reikalingos apyvartinės lėšos ar apmokėtų investicijų refinansavimas. Tačiau reiktų atkreipti dėmesį, kad jos išduodamos ne ilgesniam terminui nei 36 mėnesiams. Reikalingą finansinę pagalbą galite gauti tuo atveju, jei pastarąjį pusę metų nebuvote teikę prašymo dėl garantijų suteikimo. Tam, kad jūsų prašymas būtų patenkintas, reikės pateikti įmonės išlaidų ir pajamų balansą ar jį įrodančius dokumentus.

Taip pat Invegos paskola gali būti panaudota ir palūkanų kompensavimui, todėl galima ja padengti net iki 95 %, skaičiuojant nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Maksimalus terminas siekia ne daugiau kaip 36 mėnesius.

Invegos garantijos privalumai

Invegos privalumai yra ir tie, jog taikomi paskolos mokesčiai yra žymiai mažesni, lyginant su bankais ar kitomis finansinėmis institucijomis. Jie siekia 1,4 – 1,9 procento, priklausomai nuo to, kokio dydžio sumos prašote kaip garantijos. Dažniausiai šis dydis priklausys nuo jūsų įmonės veiklos pobūdžio, vykdomos veiklos laikotarpio, skaičiuojant metais ir pageidaujamo paskolos termino.

Kiek galima pasiskolinti?

Maksimali suma, kurią gali pasiskolinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonės yra 5 000 000 EUR, tačiau jei jūsų pagrindinė veikla yra susijusi su krovinių pervežimu keliais samdos pagrindais arba už atlygį, tuomet galite pasiskolinti 750 000 EUR.

Paskolos su Invegos garantija sąlygos

Invegos garantija yra suteikiama smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, kurios vykdo veiklą ilgiau nei du metus, kuri siekia iki 80 %, t.y. kuomet pačios įmonės minimali garantija yra ne mažiau nei 5000 eur. Tuo atveju, jei įmonė veikia mažiau nei 24 mėnesius ir garantijos suma siekia 5000 eurų, minimalios garantijos jai turėti nereikia. Tačiau jei planuojate įsigyti nekilnojamą turtą, Invegos paskola negalima dengti daugiau nei 50 procentų įsipareigojimų. Investicinių projektų finansavimui, įmonės turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų (neįskaitant PVM). Tokie patys reikalavimai yra taikomi ir apyvartinės paskolos atveju. Esminis skirtumas yra tas, kad pagal finansinės atskaitomybės balansą yra apskaičiuojamas nuosavybės rodiklis, kuris turėtų būti ne mažesnis nei 0,2. Jis apskaičiuojamas, įvertinus nuosavą kapitalą, akcijų priedus, rezervus bei nuostolius.

Kokius kriterijus turi atitikti įmonė siekianti gauti Invegos garantiją?

Dėl Invegos garantijų gali kreiptis tiek pradedantys savo verslą, tiek smulkiojo ar vidutinio verslo atstovai. Pirmiausia reikėtų kreiptis į Kauno kredito uniją dėl reikalingos paslaugos, o šie savo ruožtu atstovaus jūsų poreikius, kreipiantis į Invegą.

Svarbu, žinoti tai, kad įmonė, kuri verčiasi alkoholio, ginklų ir šaudmenų ar tabako gaminių gamyba ar pardavimu. Taip pat azartinių lošimų, lažybų organizavimu; nekilnojamo turto operacijomis; krovinių pervežimu kelių transportu; augalininkyste, gyvulininkyste, medžiokle ir susijusiomis paslaugomis; miškininkyste ir medienos ruoša; žvejyba ir akvakultūra užsiimančios įmonės taip pat negali tikėtis jokių Invegos garantijų.

Paskolą gaunanti įmonė turi garantuoti, jog gauta finansinė parama nebus naudojama draudžiamai ar ribojamai veiklai finansuoti. Nėra jokių griežtų reikalavimų būtinai prisidėti nuosavomis lėšomis, jei jūs veiklą vykdote mažiau nei du metus ir prašomų garantijų suma nėra didesnė nei 50 tūkstančių eurų.

Norint gauti Invegos garantiją, pareiškėjas paskolos prašymo pateikimo metu turėtų būti ir paskolos gavėjas, kuris atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso reikalavimus. Svarbu, kad jums nebūtų taikomi jokie teisiniai apribojimai ar iškelta fizinio asmens bankroto byla. Taip pat svarbu, jog Invegos paskola nebūtų bandoma kompensuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų įsigytą įmonės turtą ar technologinius sprendimus.

Daugiau informacijos apie Invegos suteikiamas finansavimo galimybes galite sužinoti užsiregistravus asmeninei konsultacijai Kauno kredito unijoje.