Informacija nariams apie Kauno kredito unijos kapitalą

Gerb. unijos Nary,

Vadovaujantis LR kredito unijų įstatymo 32 str. 2 d. informuojame Jus, kad Kauno kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas. Priežastys – sukauptas nuostolis. 2008 metų krizės sukelti padariniai turėjo įtakos narių gebėjimui laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Ankstesnių laikotarpių sukauptas nuostolis 2022 metais mažinamas 2021 metais uždirbtu pelnu t.y. 148 tūkst. eurų.

Siekdama ištaisyti susidariusią padėtį Kauno kredito unija kiekvienais metais užsibrėžia tikslą sumažinti nuostolius didinant pelną, kryptingai stiprinant kreditavimą ir unijos finansinių paslaugų teikimą, vystant naujų narių pritraukimo akcijas, plečiant finansinių produktų pardavimus.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją aukščiau nurodytu klausimu – Ernesta Ramaškaitė, telefono numeris 8-37 752 762, 861323284, elektroninio pašto adresas info@kku.lt.

Jūsų,

Kauno kredito unija