Atnaujintos dalies palūkanų kompensacijos sąlygos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“(INVEGA)

Informuojame, kad pasikeitė visuotinės dotacijos priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 „Dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ produktyvumui didinti“ sąlygos. Nuo šiol bus kompensuojama iki 95 proc. palūkanų toms MVĮ, kurios veikia paslaugų ir gamybos sektoriuose ir yra gavusios investicinę paskolą ar turi finansinės nuomos (lizingo) sandorį.

Taip pat atnaujintas investicinės paskolos apibrėžimas.  Investicinė paskola – tai paskola, kurios ne mažiau kaip 51 procentą sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms finansuoti.

Galimas pareiškėjasProjekto vykdytojo registravimo vietaKompensacijos dydisFinansavimo formaKompensavimo laikotarpis
MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuoseVisos Lietuvos Respublikos savivaldybėsIki 95 proc.

–                                         INVEGOS garantuota ar negarantuota individualia garantija investicinė paskola / finansinės nuomos (lizingo) sandoris iš finansų įstaigos nuosavų lėšų arba iš valstybės biudžeto lėšų produktyvumui didinti;

–                                         investicinė paskola  pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (Pasidalytos rizikos paskola su de minimis pagalba) ar portfelinės garantijos investicinėms paskoloms / finansinės nuomos (lizingo) priemonę produktyvumui didinti;

–                                         investicinė paskola suteikta per sutelktinio finansavimo platformą produktyvumui didinti.

Iki 36 mėnesių
MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuoseVisos Lietuvos Respublikos savivaldybėsIki 50 proc.Investicinė paskola pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (Pasidalytos rizikos paskolos be de minimis pagalbos).