2016 metų finansinė atskaitomybė ir nepriklausomo auditoriaus išvada

Mieli unijos nariai, supažindiname Jus su Kauno kredito unijos nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2016 metų finansiniu ataskaitų rinkiniu, kurį sudaro:  2016 m. gruodžio 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų pokyčių ataskaita.

Pagarbiai

Kauno kredito unijos valdyba

Šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas

Plačiau

Raskite Jums reikiamos paskolos skaičiuoklę!

Paskolų skaičiuoklės

Turite klausimų, reikia konsultacijos – drąsiai kreipkitės.

Susisiekti dabar