Kaupiamasis indėlis – kas tai?  Tai patogiausias taupymo būdas negalintiems investuoti lėšų ilgesniam terminui bei norintiems prisitaikyti prie nuolat kintančios situacijos palūkanų rinkoje.

Kaupiamasis indėlis — tai toks pinigų kaupimo būdas, kai galite bet kada papildyti indėlio sąskaitą, o prireikus, nenutraukdami indėlio sutarties, dalį indėlio lėšų pasiimti du kartus per metus. Šis indėlis skirtas tiems, kurie nori nuolat kaupti pinigus ir turėti galimybę periodiškai pervesti lėšas į indėlio sąskaitą.

Kaupiamieji indėliai leidžia klientams sukaupti pinigus didesniems pirkiniams, tokiems kaip automobilis, kelionė, būsto remontas, vestuvės, taip pat tokioms paslaugoms kaip draudimas ir pan. Prireikus kaupiamieji indėliai gali puikiai pasitarnauti padengiant tokias išlaidas kaip kelionių draudimas, mokesčiai, lėšų pervedimas besimokančiam (nedirbančiam) šeimos nariui ir kita.

Kaupiamojo indėlio sąskaita siūloma Kauno kredito unijos nariams.

  • Minimali kaupiamojo indėlio suma nuo 145 €;
  • Sutarties galiojimo laikotarpis 36 mėnesiai (nario pageidavimu sąskaita gali būti uždaroma anksčiau termino: po 6, 12, 18, 24, 30 ar 36 mėnesių);
  • Palūkanos kaupiasi kiekvieną dieną;
  • Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną kaupiamoji sąskaita ar jos likutis papildomas sukauptomis palūkanomis;
  • Palūkanų norma peržiūrima/keičiama 2 kartus per metus (kiekvienų metų vasario 1 ir rugpjūčio 1 dienomis).

Kaupiamoji sąskaita leis Jums:

  • papildyti sąskaitą pageidaujama suma bei periodiškumu;
  • 2 kartus per metus išsimokėti sukauptas palūkanas (palūkanų keitimo dienomis);
  • 2 kartus per metus išsiimti lėšas iš sąskaitos be limito (palūkanų keitimo dienomis), privalomas minimalus sąskaitos likutis arba dydis – 145 €.

Nuo 2014.02.01 kaupiamojo indėlio sąskaitai taikomos 1,60 proc. MPN*.
* – metinė palūkanų norma

 

Kauno kredito unijos klientės Audronės istorija:

Niekada nebuvau ir nebūsiu žmogus, kuris išmano finansines ar buhalterines vingrybes. Užtat, likimo ironija, turiu daug draugų, dirbančių būtent šiose srityse. Bendraudama su jais mėgstu sakyti: mielieji, nevartokite netgi tokių, atrodo, plačiajai visuomenei suprantamų terminų kaip „mokestis“, „įsigijimas“, „išdavimas”, „gavimas“, „galiojimas“, „atsisakymas“, „apskaita“, „aptarnavimo mokestis“, „aktyvavimas“, ką jau kalbėti apie dar „baisesnius“ – nes jie man nieko nesako. Pasakykite man viena – kaip sukaupti pinigų didesniam pirkiniui?

Tada nežinojau, kokio pirkinio norėčiau. Kaip nežinojau ir tai, kaip naudotis finansinių įstaigų siūlomais taupymo būdais. Žinojau tik tiek, kad noriu kažkam sutaupyti. Žodis po žodžio – ir draugė pasiūlė man kaupiamąjį indėlį.

Labiausiai man tiko ir patiko tai, kad galiu bet kada papildyti jo sąskaitą. Tai tapo tarsi azartišku žaidimu: kai tik turėdavau „laisvų pinigų“, iškart juos ten ir pervesdavau. Suma palaipsniui didėjo, o po kelių metų turėjau ir konkretų norą – kelionę po Europą. Sprendimas pasirinkti kaupiamąjį indėlį šią svajonę padėjo įgyvendinti su kaupu.

Dabar vėl kaupiu pinigus kaupiamojo indėlio sąskaitoje. Šįkart – kitam tikslui. Gražioms, gausioms ir didelėms vestuvėms.

INFORMACIJA INDĖLININKUI

 

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Kauno kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis) 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų

20 darbo dienų3

 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai
Kontaktiniai duomenys

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

Telefonas (8 5) 213 5657

Faksas (8 5) 213 5546

El. paštas idf@idf.lt

Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt

 Pastabos:

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas: idf@idf.lt, interneto svetainė: www.iidraudimas.lt). Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

Kita svarbi informacija.

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

 Indėlių draudimo objektas nėra:

1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavos lėšos;

3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėliai;

5) valdymo įmonių indėliai;

6) finansų maklerio įmonių indėliai;

7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

10) pensijų fondų indėliai;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėliai;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

  1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje);

2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

  1. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turintiems reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.