Nuo 2015 metų vasario mėn. Kauno kredito unijos valdyba patvirtino naujus mokesčių įkainius eurais.  Perskaičiuota sąžiningai

Naujieji mokesčiai skelbiami Kauno KU internetiniame tinklalapyje.

Iškilus klausimams prašome krieptis į savo aptarnavimo vadybininką arba bendruoju unijos telefonu – 837 752  762.